2019 BESYO Özel Yetenek Sınav Kılavuzu


Tarih

Açıklama

Yer

29. 07.2019-09.08.2019

19.08.2019-21.08.2019

                  Başvuru

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Müdürlüğü

21-23 Ağustos 2019

Belge Kontrolü ve Düzeltme

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası

25 Ağustos 2019

Parkur Tanıtımı

BESYO Spor Salonu

25 Ağustos 2019

Göğüs Numaralarının Dağıtımı

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası

25-29 Ağustos 2019

Özel Yetenek Sınavı

BESYO Spor Salonu

31 Ağustos-1 Eylül 2019

Asil ve Yedek Listelerin İlanı

Gümüşhane Üniversitesi İnternet Sitesi

 

02-10 Eylül 2019

 

Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği Bölümü

Antrenrölük Eğitimi Bölümü

 

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası

 

11-13 Eylül 2019

Birinci Yedek Yerleştirme

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Antrenrölük Eğitimi Bölümü

 

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası

16-20 Eylül 2019

Ikinci Yedek Yerleştirme

Gümüşhane Üniversitesi BESYO Binası

 

ÖNEMLİ UYARI: Bayram tatili dolayısıyla 3-4 Ağustos 2019 (Cumartesi-Pazar) kayıtlar devam edecektir.

 

 Başvuru Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 2019 yılında YKS-TYT’ye girmiş olmak,

c) Tüm lise mezunları (alan/kol/bölüm gözetmeksizin) ve milli sporcular için YKS-TYT puanının en az 150,000 puan olması gerekmektedir.

d) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına istinaden; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerden en az 100.000 veya daha yüksek puan (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) almış olan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir.

e) Spor Özgeçmiş Dosyası ile başvuracak adaylar için ilgili federasyonlarca onaylanmış spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler ÖN KAYIT ESNASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

f) Milli sporcular için ilgili özerk veya resmi spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır).

g) Ön kayıt esnasında adaylara verilecek olan başvuru formunda yapmak istedikleri tercihleri belirterek formu dolduracaklardır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: Sağlık Raporunda "Özel Yetenek Sınavına girmesinde herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunması gerekmektedir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gerekli bütün açıklamalar aşağıdaki kılavuzda mevcuttur.