Gümüşhane Üniversitesi 2019 Yılı Revize İstihdam Planlaması


“DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”  in Norm Kadroların Kullanılması başlığının 5. maddesinde “ Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama sayısına göre  kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat  dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır.” hükmü gereğince açıktan ve naklen atama izini sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlendikten sonra planlama dahilinde bu sayı esas alınarak ilan ve atama işlemleri yapılacaktır.