Gümüşhane Üniversitesi 2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi


 

Tarih

İşin Niteliği

11-15 Ocak 2021

 

Öğretim elemanları tarafından 2020 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS’ten alınan çıktı ve Akademik Teşvik Ödeneği Öğretim Elemanı Beyan Formu (Form-1) ile başvurularını kadrolarının bulunduğu birimlere (Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Rektörlüğe bağlı Bölümlerde, ilgili Bölüm Başkanlıklarına) yapılması

18-19 Ocak 2021

 

Öğretim elemanları tarafından yapılan başvuruların Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi, dosyaların incelenme sonucu eksiklikler var ise ilgili öğretim elemanı tarafından giderilerek Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na iletilmesi

20 Ocak 2021

 

Birimlerde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından yapılmış olan değerlendirme sonuçları Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokul birim yöneticileri tarafından üst yazı, Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Ön İnceleme Heyeti Karar Tutanağı (Form-2) ve tutanakla birlikte teslim edilmesi

21-22 Ocak 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından gelen başvuruların incelenmesi

25 Ocak 2021

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen Ön İnceleme Karar tutanakların, Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından nihai karara bağlanması ve sonuçların Üniversite internet sayfasında ilan edilmesi

26-27 Ocak 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen karara yazılı itiraz edilmesi

28-29 Ocak 2021

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve kesin kararın verilmesi

1 Şubat 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından sonuçların Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilmesi

 

Not:

1. Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS ten ( https://yoksis.yok.gov.tr/) alınan çıktı ve teşvik başvuruda kullanılan faaliyetlere ait belgeler kullanılacaktır.

2. Kurum değiştiren öğretim elemanları, Gümüşhane Üniversitesi internet sayfasında yer alan Formu-3’ü doldurması gerekmektedir.

3. Alan indeksleri kapsamına alınacak yayın ve atıflarda Üniversiteler Arası Kurulun belirtmiş olduğu alan indeksleri dışındakiler kabul edilmeyecektir.

4. Tüm öğretim elemanları puanı ne olursa olsun bir akademik yıl içindeki yapılan faaliyetlerin tümü YÖKSİS’e giriş yapılmalıdır. Toplam puanı 30’un altında olanların sadece YÖKSİS çıktısı vermesi yeterli olacaktır. Belgelenmeyen faaliyetler için yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.