Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Duyurusu


            Üniversitemiz bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesine istinaden kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler belirlenmiş olup Rektörlük Makamının onay verdiği asıl ve yedek listeler ekte ilan edilmiştir.

            Asıl listede yer alan öğrencilerimizin Gümüşhane Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışmasına ilişkin Usul ve Esaslarının 12 nci maddesi gereğince;

a)      1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,

b)      Yeni tarihli öğrenci belgesi

c)      Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Bölüm Sekreterliğinden alınacak)

d)      Müstehaklık Belgesi (SGK dan alınacak)

e)      2 adet asıl fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez)

f)       Halk Bankası hesap numarası

g)      Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır.)

h)      Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacaktır.)

Belgeleri ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 16.10.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar bizzat müracaat ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.