Öğretim Elemanı İlanı


GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM/BÖLÜM/ABD/PROGRAM

KADO ADEDİ

DRC.

UNVAN

ALES

YDS

veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü/ Deneysel Psikoloji ABD

1

6

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Psikoloji lisans mezunu olup Psikoloji alanında tezli yüksek lisans ya da Deneysel Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü/ Gelişim Psikolojisi ABD

1

6

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Psikoloji lisans mezunu olup Psikoloji alanında tezli yüksek lisans ya da Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü/ Sosyal Psikoloji ABD

1

6

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Psikoloji lisans mezunu olup Psikoloji alanında tezli yüksek lisans ya da Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/ Psikiyatri Hemşireliği ABD

1

6

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans ya da Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/ Halk Sağlığı Hemşireliği ABD

1

6

 

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans ya da Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

1

6

Arş.Gör.

(Öncelikli Alan)

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.)

 

 

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

30/12/2019

Son Başvuru Tarihi

14/01/2020

Ön Değerlendirme Tarihi

16/01/2020

Sınav Giriş Tarihi

19/01/2020

Sonuç Açıklama Tarihi

22/01/2020

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

:www.gumushane.edu.tr

 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)

 2. Özgeçmiş,

 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

 5. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

 6. ALES Belgesi,

 7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 9. Fotoğraf (1 adet)

 10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

 

Önemli Notlar:

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

 4. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

 5. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığının belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

 6. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

 7. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

 8. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

 9. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 10. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 11. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 12. Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.