ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu Gerçekleştirildi

ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek Onur Kurulu üyesi olarak katılım gösterdi.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla,11 üniversitenin rektör ve rektör yardımcılarının katıldığı sempozyumda bölgesel tarım ve çevre konuları konuşuldu. “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre” konulu 3’üncü Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu'nun açılış konuşmasını sempozyum düzenleme kurulu başkanı Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bozdoğan yaptı. Bozdoğan, “Bu yıl sürdürülebilir tarım ve çevre teması ile gerçekleştireceğimiz sempozyuma birbirinden değerli akademisyen ve kurum çalışanlarımız 160 sözlü 4 de poster tebliği ile katılım göstermiştir. 6 farklı ülkeden yabancı katılımcının yer alacağı sempozyum 3 gün boyunca devam edecektir” dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi ise yaptığı konuşmada, “Böylesi önemli bir etkinlik için ülkemizin dört bir yanından katılım sağlayan akademisyen ve araştırmacılarımızı bir arada görmek bizleri memnun etti. Kalkınma ajansımız toplumları dönüştürme ve geliştirmede önemli görevler üstlenen üniversitelerimizin ortaya koyduğu akademik birikimi kalkınma çabalarımıza entegre etmek amacındadır. Bu amaç doğrultusunda DOKAP bölgemizde bulunan üniversitelerimiz ve başkanlığımızın bir araya gelmesi ile oluşturduğu ÜNİDOKAP Üniversiteler Birliği kurulduğu günden bu yana çok değerli çalışmalar yürüttü. Birliğimizin üst kurulu tarafından alınan karar gereği bölgemiz ve ülkemiz için oldukça önemli bir konu olan sürdürülebilir tarım ve çevre anlamında uluslararası nitelikte bir sempozyum düzenlenmesine karar verildi. Alınan kararın akabinde gerekli olan çalışmalar birliğimizin genel sekreterliği tarafından yerine getirildi. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz Doğu Karadeniz bölgesi özellikle de Tokat, sürdürülebilir tarım ve çevre alanında ülkemiz için önemli bir merkez konumundadır. DOKAP bölgesinin sahip olduğu bu potansiyel sürdürülebilir kalkınma programları ile gerek bölgesel ölçekte gerekse ulusal ölçekte çalışmaya devam etmektedir. Bu uygulamaya koyduğumuz DOKAP eylem planıyla örtüşen bir çalıştay olması sebebiyle ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur" değerlendirmesinde bulundu. Sempozyum ile ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “ÜNİDOKAP bölge üniversitelerinin birlik içerisinde sahip oldukları imkânları paylaşmalarını sağlayan ve bu paylaşım sonucunda mevcut değerlerin artırılmasında etkili rol oynayan önemli bir platformdur. Ayrıca ÜNİDOKAP gerçekleştirdiği etkinlik ve projelerle gerek bölge gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu denli önemli bir platformun dönem başkanlığını 2019 itibariyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yürütmektedir. Bu kapsamda ilki Karadeniz Teknik Üniversitesi, ikincisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ve onların dönem başkanlığında gerçekleştirilen uluslararası ÜNİDOKAP sempozyumun üçüncüsü de ‘Sürdürülebilir Tarım ve Çevre’ temasıyla üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlendi. Bilindiği üzere Türkiye bir tarım ülkesidir. Ancak tarımsal üretim son dönemlerde tarım ülkesi adını taşıyan Türkiye için beklenen seviyede değildir. Bunda ekolojiden tarım politikalarına kadar birçok faktör önemlidir. Kaldı ki gelişmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığın azalmasında ana faktör kendi üretimlerini yapmalarıdır. Bu hedef doğrultusunda Türkiye adına yakışır bir şekilde bir tarım ülkesi olduğunu üretim seviyesindeki artışla göstermelidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde önemli olan sürdürülebilir tarımsal ve çevresel faaliyetlerin projelerin ve çalışmaların yapılmasıdır. Zira sürdürülebilir olmayan faaliyet, proje ve çalışmalar gerek kısa gerekse orta ve uzun vadede hedeflenen üretim düzeyine ulaşmayı mümkün kılmaz. Gerek bölgemiz gerekse Türkiye ekonomisinde tarımın çevresel faktörlerin öneminin ortaya konmasında Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumunun faydalı olacağı inancındayım” dedi. Açılış konuşmaları sonrasında Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bozdoğan tarafından Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi ve Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'e teşekkür belgesi takdim edildi. 6 farklı ülkeden yabancı katılımcının yer aldığı sempozyumda 160 sözlü 4 de poster tebliği sunuldu.

  • Gösterim 491
  • Toplam 3