Üniversitemize EKPSS 2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler


 

  1. EKPSS yerleştirme sonuç belgesi örneği (İnternet Çıktısı)
  2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.
  3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa onaylı hizmet belgesi.
  4. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)
  5. İkametgâh belgesi.
  6. Engel durumunu gösterir rapor.
  7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  8. 4 adet biyometrik fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)
  9. Atama Başvuru Formu (İndir)
  10. Adli Sicil Kaydı
Not: Adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere yukarıda açıklanan belgeleri (13.01.2020-27.01.2020) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilir.
Bu ilan resmi tebligat niteliğindedir, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.