Öğretim Görevlisi Alımı Sınav Tarihi Değişikliği Duyurusu


Üniversitemiz çeşitli birimleri için 26/04/2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazetede öğretim elemanı ilanına çıkılmış olup, ilan metnide sınav giriş tarihi olarak belirtilen 19/05/2022 tarihinin resmi tatile gelmesi nedeniyle yeni sınav giriş tarihi 20/05/2022 olarak belirlenmiş olup, sınav yeri ve saati ilgili birimlerce belirlenip Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecektir.