Rektörümüz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Başkanlık Ettiği ÜNİDOKAP Toplantısına Katıldı

Rektörümüz, YÖK Başkanı Prof. Dr.   Erol ÖZVAR’ın Başkanlık Ettiği ÜNİDOKAP Toplantısına Katıldı

      Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve bölge rektörlerinin de yer aldığı DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’na katıldı.Toplantıda, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan üniversiteler ile DOKAP iş birliği çerçevesinde yapılacak çalışmalar ele alındı. YÖK Başkanı Özvar mezun istihdamına dikkat çektiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Halihazırda on beş üye üniversitemiz ile faaliyetlerini sürdüren Doğu Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin önümüzdeki yıllarda sadece bölgenin kalkınmasına değil, aynı zamanda Türk yükseköğretim hayatına da bir nitelik kazandıracağı inancını sizlerle paylaşmak isterim. Bünyesinde bölgesel kalkınma misyonu üreten üniversitelerimizin de bulunduğu bu birlik, kuracağı tam bir iş birliği ve dayanışma ile üyelerine hiç şüphe yok ki nispi rekabet gücü kazandıracak bir potansiyele sahiptir. Yüksek Eğitim Kurulu olarak yükseköğretimin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını ve yaklaşımını fevkalade önemsiyoruz.Yükseköğretim Kurulu'nun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı; Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden biri olacaktır. Ulusal ve uluslararası iş gücü piyasasını takip eden ve kendi mezunlarının istihdamını izleyen bir üniversite yönetim anlayışının hâkim kılınmasını önceleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Burada istihdama katkı sağlamaktan kastımız; üniversitelerin elbette mezunlarına iş bulması anlamına gelmemektedir. Üniversitelerin istihdama katkısı; yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi, daha fazla beceri ve daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır.”
      Gerçekleştirilen toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise üniversiteler arası iş birliğinin bölgesel kalkınma misyonuna sağlayacağı katkıyı vurgulayarak, şunları söyledi: “Gümüşhane Üniversitesi olarak şehir-üniversite iş birliğinin önemini her konuşmamızda vurguladığımız gibi bölge üniversiteleri arasında geliştirilecek iş birliklerinin de bölgesel kalkınma misyonuna önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz ve bu yöndeki çalışmaların içerisinde yer almaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle de belirli aralıklarla gerçekleştirilen ve bölge üniversitelerimizle görüş ve fikir alışverişinde bulunduğumuz bu toplantıların oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. YÖK Başkanımız Sayın Özvar’ın dikkat çektiği konular, bölgesel düzeyde üniversitelerimizde verilecek eğitimin kalitesinin daha da arttırılarak somut çıktılarının alınması bakımından değerlidir. Bölgesel düzeyde üniversiteler arasında benimsenecek olan dayanışma modeli bizleri rekabet konusunda da güçlü kılacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, misafirperverliklerinden dolayı da Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Yılmaz Can’a, etkinliğe katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”