Özgörev ve Özgörü

Özgörev (Misyon): Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilmeyi, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar yapabilmeyi, tüm değerleri ile bulunulan yöre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, şehrin, bölge ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan hizmetler yapabilmeyi görev edinmiştir.

Özgörü (Vizyon): Kurumsal yapısını gittikçe güçlendiren; bulunduğu yörenin özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çalışmalar yapan; bilime katkılarıyla; ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle topluma yararlı projeler üreten, ülke geleceğinde söz sahibi olan bir üniversite olmaktır.

Gelecek dönem stratejik planları ile her bir stratejik plan döneminde kurumun farklılaşması ve konumunun devamlılığı ve gelişiminin sağlanması ama çlanmakta olup, ilk etapta bölgemizden çıkarılan madenlerin çeşitliliği, verimliliği ve ekonomiye kazandırılması, organik tarım sahasının etkin şekilde paydaşlarla birlikte kullanılması ile sahanın üretim tesisi haline gelmesinin sağlanması ve ilin turizm kaynakları potansiyelinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.