İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir


Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 14.06.2021 tarihli ve 31511 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-6.htm