Ormancılık Haftası Söyleşisi Gerçekleştirildi

Ormancılık Haftası Söyleşisi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü tarafından 21-26 Mart “Orman Haftası” etkinlikleri kapsamında “Gümüşhane İlinde Korunan Alanlar, Yaban Hayatı ve Biyolojik Çeşitlilik” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Orman Müh. Haydar Tekin, Orman Yüksek Müh. Köksal Macaroğlu, Tekniker Yusuf Özkan ve Orman Muhafaza Memuru Hakan Ekici konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sercan Kayın, Ormancılık Bölümü öğretim üyeleri, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrenciler yer aldı.
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Basri Ertaş Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Ormancılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Komut gerçekleştirdi. Gümüşhane DKMP Şube müdürlüğü faaliyet sahasında yer alan korunan alan envanteri hakkında bilgi veren DKMP Şefi Haydar Tekin yaptığı sunumda Gümüşhane ilinde 7 adet tabiat parkı, 1 adet tabiatı koruma alanı, 4 adet devlet avlağı, 8 adet genel avlak, 1 adet örnek avlak, 1 adet yaban hayatı geliştirme sahası, 10 adet tabiat anıtı, 1 adet kanatlı üretme yeri ve istasyonu bulunduğunu belirtti.

5 adet tabiat parkı teklif sahasının yapıldığı bilgisini paylaşan Orman Yük. Müh. Köksal Macaroğlu yaptığı sunumda, Gümüşhane ilindeki önemli biyolojik çeşitlilik unsurlarından bahsederek, özellikle bölgede yer alan endemik türler, bu türlerin yaşam alanları ve koruma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Macaroğlu, biyolojik kaçakçılık hususuna dikkat çekerek teşkilat çalışanları ve kırsal toplumun hassasiyet göstermesi ve mutlaka DKMP veya jandarma birimlerine ihbar edilmesi gerektiğini bildirdi.
Tekniker Yusuf Özkan ise Gümüşhane ilindeki av ve yaban hayatı hususunda bilgilendirmelerde bulunarak, bu amaçla kullanılan ekipman ve yöntemler hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Özkan, av turizmi konusunda yanlış bilinen hususlara ilişkin aydınlatma yaparak, av turizminin dünyada pek çok ülkede uygulanmakta olan bir yöntem olduğunu, yaban hayatının devamlılığı ve kaynakların etkin değerlendirilebilmesi açısından gerekli ve bilimsel verilerle desteklenen bir uygulama olduğunu dile getirdi.
Programda ayrıca, Meslek Yüksekokulu Ormancılık bölümleri için son yıllarda yeni bir istihdam alanı sağlayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün istihdam politikaları ve gelecek projeksiyonları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, Orman Mühendisi Memuru Hakan Ekici’nin istihdam süreci örneği üzerinden ormancılık bölümü mezunlarının istihdam alternatifleri değerlendirildi. Program, söyleşiye katkı sunan konuk konuşmacılara Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Meslek Yüksekokulu adına teşekkür belgeleri ve hediye takdimi ile son buldu.

Her yıl düzenlenen Ormancılık Haftasının, toplumun ormancılığa olan farkındalığını artırmak, ormancılıkla ilgili bilgi ve bilinci yaymak amacı taşıdığını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek etkinlik hakkında şunları söyledi: “Ormancılık Haftası, ormancılığın ve orman kaynaklarının öneminin vurgulandığı ve bu alandaki çalışmaların desteklendiği bir etkinliktir. Toplum olarak ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal faydaları, ormancılık mesleğinin gerektirdiği beceriler ve gelecek nesillere sağlanacak ormancılık eğitimi gibi konular üzerinde durmamız gerekiyor. Sadece ağaç dikmek veya ormanların kesilmesini önlemek gibi basit bir eylemin ötesinde, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak erozyonunun önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi ve insanların refahının artırılması da üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Ormancılık bölümü tarafından düzenlenen söyleşinin bu amaca yönelik olarak Üniversitemizin akademisyenleri ve öğrencileri arasında önemli bir bilgi alışverişi gerçekleştiğine inanıyoruz. Temennimiz, ormancılıkla ilgili bilincin ve duyarlılığın artması, ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için toplumun bir araya gelerek ortak çaba göstermesidir. Ayrıca, ormancılık mesleğine olan ilginin artması ve ormancılık alanında çalışanların hak ettikleri değeri görmesi de bizler için önemlidir. Bu vesileyle de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, katkıda bulunan başta Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” 

  • Gösterim 855
  • Toplam 4