Üniversitemizde FEDEK Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizde FEDEK Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

      Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Avrasya Üniversitesi Rektörü ve FEDEK (Fen Edebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan İnan tarafından FEDEK Derneği ve Akreditasyon süreci hakkında bilgi verildi.
      FEDEK Derneği’nin yaptığı çalışmalardan ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler aktaran Rektör İnan şu noktalara değindi: “Fen Edebiyat, Edebiyat Fakültesi bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulan FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de Fen Edebiyat Fakülteleri öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde yükseköğretimin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan FEDEK, Mart 2018 tarihinden itibaren Avrupa Yüksek Öğretiminde söz sahibi olan Kalite Güvence Kuruluşu CEENQA (Centrel and Eastern European Network of Quality Assuranca in Higher Education)’da tam üye olarak yer almaktadır. FEDEK’in Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’na yapmış olduğu başvuru 04 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında görüşülerek, uygun bulunmuş ve Kalite Değerlendirme ve Tescil Belgesinin süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
      Yükseköğretim politikaları gittikçe daha esnek, daha kaynaşmış ve toplumun ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren bir hal almaktadır. Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi, verdiğimiz mezunlarla piyasadaki iş beklentisinin birbiriyle örtüşmemesidir. Dolayısıyla üniversitelerin bir noktada işverenlerle ortak bir noktada buluşması gerekmektedir. Biz FEDEK olarak akreditasyon ve kalite süreçlerini üniversitelerin ve sektörün ortak bir paydada buluşabilmesi adına önemli bir mihenk taşı olarak görmekteyiz.”Gerek FEDEK’in çalışmaları gerekse de akreditasyon süreçlerinde gerçekleştirilecek çalışmaların detaylı şekilde anlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ise şunları söyledi: “Gümüşhane Üniversitesi olarak kalite ve akreditasyon süreçlerine önem vererek bu alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda en azından birkaç bölümümüzü akredite etmek istiyoruz. Bu hususta eksikliklerimizin farkındayız ve bu eksikliklerimizi en kısa sürede gidererek bu sürece dahil olmayı amaçlıyoruz. Kurumumuzun kalite ve standartlarının arttırması için rehberlik eden FEDEK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Kenan İnan hocamıza aktardığı değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.”Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan’a çiçek takdimiyle sona erdi.
  • Gösterim 242
  • Toplam 4