2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi


 

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 
2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

Tarih

İşin Niteliği

7 Aralık 2022

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi’nin ilan edilmesi.

2-9 Ocak 2023

 

Öğretim elemanları tarafından 2022 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS’ten alınan çıktı ve Akademik Teşvik Ödeneği Öğretim Elemanı Beyan Formu (Form-1) ile başvurularını kadrolarının bulunduğu birimlere (Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Rektörlüğe bağlı Bölümlerde, ilgili Bölüm Başkanlıklarına) yapılması.

10-16 Ocak 2023

 

Öğretim elemanları tarafından yapılan başvuruların bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi, dosyaların incelenme sonucu eksiklikler var ise ilgili öğretim elemanı tarafından giderilerek Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na iletilmesi.

17-18 Ocak 2023

 

Bölüm ve anabilim dallarında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından yapılmış olan değerlendirme sonuçları Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na Fakülte/Yüksekokul/MeslekYüksekokul birim yöneticileri tarafından üst yazı ile Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları Ön İnceleme Heyeti Karar Tutanağı (Form-2) ve tutanakla birlikte teslim edilmesi.

19-25 Ocak 2023

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından birimlerden gelen başvuruların incelenmesi.

26 Ocak 2023

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen Ön İnceleme Karar tutanaklarının, Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından nihai karara bağlanması ve sonuçların Üniversite web sayfasında ilan edilmesi.

27 Ocak-1 Şubat 2023

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen karara ilgili birim üzerinden yazılı itiraz edilmesi

2-6 ŞUBAT 2023

Birimlerden gelen itirazların Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve kesin kararın verilmesi

7 Şubat 2023

Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından sonuçların Üniversitemiz web sayfasından ilan edilmesi

 

Not: 1. Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS ten ( https://yoksis.yok.gov.tr/) alınan çıktı ve teşvik başvuruda kullanılan faaliyetlere ait belgeler kullanılacaktır. 

2. Kurum değiştiren öğretim elemanları, Gümüşhane Üniversitesi internet sayfasında yer alan Formu-3’ü doldurması gerekmektedir. 

3. Alan indeksleri kapsamına alınacak yayın ve atıflarda Üniversiteler Arası Kurul’un belirtmiş olduğu alan indeksleri dışındakiler kabul edilmeyecektir.

4. Tüm öğretim elemanları puanı ne olursa olsun bir akademik yıl içindeki yapılan faaliyetlerin tümünü YÖKSİS’e giriş yapacaktır. Toplam puanı 30’un altında olanların sadece YÖKSİS çıktısı vermesi yeterli olacaktır. Belgelenmeyen faaliyetler için yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Öğretim elemanı tarafından Akademik Teşvik Başvuru Dosyası “YÖKSİS” çıktısına göre düzenlenmeyen karışık dosyalar incelenmeyecektir.