Duyurular

Akademik Teşvik Listesi


Şiran Mustafa Beyaz MYO Değerlendirme Sonucu


Personel Yemekhanesinde Hizmete Ara Verilmiştir


Besyo Arş.Gör Değerlendirme Sonucu