Etkinlikler

İstanbulun Saklı Bizans Kiliseleri


Gastronomi Eğitimi ve Kariyer Fırsatları


Gastronomi Söyleşileri


Turist Rehberliği


Öğrenci Merkezli Eğitim Semineri


Meme Bakım Hemşireliği Paneli


15 Temmuz Paneli


Üniversite-İş Dünyası-Öğrenci Buluşmaları


Yenileşme Tarihimizin Temel Meseleleri - 5


Yenileşme Tarihimizin Temel Meseleleri


Covid-19'da Son Durum Nedir?


Bağlanma ve Bağımlılık


Pandemi ve İSG